ABOUT US บริษัท ไพบูลย์กิจธนา จำกัด PAIBOONKIJTHANA CO.,LTD เป็น ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และ นำเข้าสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่ พศ 2546 ปัจจุบันเราให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใน หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือหน่วยงานขนาดใหญ่ต่างๆ ด้วยมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ดี สวยงาม และ มีความปลอดภัย พร้อมการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ด้วยสต็อคสินค้าขนาดใหญ่ของเรา ทำให้คุณทำงานได้อย่าง มั่นใจ และ ต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไพบูลย์กิจธนา จำกัด
PAIBOONKIJTHANA CO.,LTD

เป็น ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และ นำเข้าสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่ พศ 2546 ปัจจุบันเราให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใน หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หรือหน่วยงานขนาดใหญ่ต่างๆ ด้วยมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่ดี สวยงาม และมีความปลอดภัย พร้อมการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมาก สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ด้วยสต็อคสินค้าขนาดใหญ่ของเรา ทำให้คุณทำงานได้อย่าง มั่นใจ และต่อเนื่อง

ติดต่อเรา

ใบอนุญาติ

บทความไฟฟ้า

สอบถามผลิตภัณฑ์

หรือสนใจสั่ง ติดต่อเรา