เต้ารับคู่ เสียบขากลม/แบน มีกราวด์ (GS006)

Code : GS006
เต้ารับคู่ เสียบขากลม/แบน มีกราวด์
Grounding Duplex Universal Receptacle

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: